A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Thượng Cốc thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Thành Phố về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID - 19

  

 

 

  UBND HUYỆN PHÚC THỌ                                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THƯỢNG CỐC                                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH                                                                                                                       Thượng Cốc ngày 27 tháng 7 năm 2021

                COXID 19                                                                              

SỐ 17/QĐ - SCH

                                                            QUYẾT ĐỊNH

     Về việc phân công thành viên Sở Chỉ huy công tác phòng, 

     chống dịch COVID-19

 

    SỞ CHỈ HUY PHÒNG, CHNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Luật phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Chỉ thị s 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành ph Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành ph để phòng, chng dịch COVID-19; Kế hoạch số 378/KH-PGDĐT ngày 26/7/2021 của Phòng GD và ĐT Huyện Phúc Thọ về việc thực hiện chỉ thị s 17/CT-UBND ngày 23/7/2021của UBND Thành Phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành ph để phòng, chng dịch COVID-19;

Căn c Quyết định số 97/QĐ-PGDĐT ngày 26/7/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chng dịch COVID-19 ngành GDĐT huyện Phúc Thọ;

Theo đề nghị của bộ phận phụ trách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công thành viên Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19  Trường mầm non Thượng Cốc thường trực 24/24h đáp ứng công tác phòng, chống dịch (có danh sách kèm theo).

          - Thời gian trực: Từ ngày 27/7/2021 đến 07/8/2021

          - Địa điểm trực: Tại khu Trung Tâm Trường mầm non Thượng Cốc

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên Sở Chỉ huy tham gia công tác trực phòng, chống dịch COVID-19:

          - Thường trực tại nhà trường 24/24h, chủ động phối hợp, cập nhật, nắm bắt thông tin tình hình dịch COVID-19.

- Tiếp nhận báo cáo và báo cáo Sở Chỉ huy Huyện, Sở GD và ĐT Hà Nội, Phòng GD và ĐT Huyện Phúc Thọ theo 3 khung giờ: 6h00; 12h00; 18h00 và đột xuất trong các trường hợp phát sinh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Sở Chỉ huy phòng, chng dịch COVID-19 Trường mầm non Thượng Cốc và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.

                                          

                                          

 

                                                                                           TM. SỞ CHỈ HUY

             CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

                                                                                Đặng Thị Vân Thủy

 

DANH SÁCH

Phân công lịch thường trực phòng chống dịch COVID-19 từ 27/7/2021 đến 07/8/2021(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TMN ngày 26/7/2021)

TT

Ngày trực

Người trực

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

1

 

 

27/7/2021

Bà Đặng Thị Vân Thủy

Hiệu Trưởng

 0968982069

Chỉ đạo, điều hành

Bà Nguyễn Thị Nhinh

GV- Chủ tịch Công đoàn

0973885163

Tổng hợp báo cáo

Bà Đỗ Thị Tuyết

GV- Tổ trưởng tổ 5 tuổi

0374703127

Thường trực

2

 

 

 

28/7/2021

Bà Đặng Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

0855170686

Chỉ đạo, điều hành

Đoàn Thị Bích Hường

GV- Bí thư Đoàn TN

0349366898

Tổng hợp báo cáo

Bà Nguyên Thị Hà

GV- Tổ trưởng tổ nhà trẻ

0974069591

Thường trực

3

 

 

29/7/2021

Bà Đặng Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

0855170686

Chỉ đạo, điều hành

Bà Trẫn Thị Thập

GV- Tổ trưởng tổ 4 tuổi

0382144920

Tổng hợp báo cáo

Bà Nguyễn Thị Thơm

Kế toán

0989354286

Thường trực

4

 

 

30/7/2021

Nguyễn Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

0915089180

Chỉ đạo, điều hành

 

Bà Nguyễn Thị Nhinh

GV-Chủ tịch Công đoàn

0973885163

Tổng hợp báo cáo

Bà Thế Thị Hương

Tổ Trưởng tổ nuôi dưởng

0353729959

Thường trực

5

 

 

31/7/2021

Bà Đặng Thị Vân Thủy

Hiệu Trưởng

0968982069

Chỉ đạo, điều hành

Bà Đỗ Thị Tuyết

GV- Tổ trưởng tổ 5 tuổi

0374703127

Tổng hợp báo cáo

Đoàn Thị Bích Hường

GV- Bí thư Đoàn TN

0349366898

Thường trực

6

 

 

01/8/2021

Bà Đặng Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

0855170686

Chỉ đạo, điều hành

Bà Nguyên Thị Hà

GV- Tổ trưởng tổ nhà trẻ

0974069591

Tổng hợp báo cáo

Bà Nguyễn Thị Thơm

Kế toán

0989354286

Thường trực

7

 

 

02/8/2021

Nguyễn Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

0915089180

Chỉ đạo, điều hành

Bà Trẫn Thị Thập

GV- Tổ trưởng tổ 4 tuổi

0382144920

Tổng hợp báo cáo

Bà Thế Thị Hương

Tổ Trưởng tổ nuôi dưởng

0353729959

Thường trực

8

 

 

03/8/2021

Nguyễn Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

0915089180

Chỉ đạo, điều hành

Bà Nguyễn Thị Nhinh

GV- Chủ tịch Công đoàn

0973885163

Tổng hợp báo cáo

Bà Đỗ Thị Tuyết

GV- Tổ trưởng tổ 5 tuổi

0374703127

Thường trực

9

 

 

 

04/8/2021

Bà Đặng Thị Vân Thủy

Hiệu Trưởng

0968982069

Chỉ đạo, điều hành

Đoàn Thị Bích Hường

GV- Bí thư Đoàn TN

0349366898

Tổng hợp báo cáo

Bà Nguyên Thị Hà

GV- Tổ trưởng tổ nhà trẻ

0974069591

Thường trực

10

 

 

 

05/8/2021

Bà Đặng Thị Vân Thủy

Hiệu Trưởng

0968982069

Chỉ đạo, điều hành

Bà Trẫn Thị Thập

GV- Tổ trưởng tổ 4 tuổi

0382144920

Tổng hợp báo cáo

Bà Nguyễn Thị Thơm

Kế toán

0989354286

Thường trực

11

 

 

06/8/2021

Bà Đặng Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

0855170686

Chỉ đạo, điều hành

Bà Nguyễn Thị Nhinh

GV-Chủ tịch Công đoàn

0973885163

Tổng hợp báo cáo

Bà Thế Thị Hương

Tổ Trưởng tổ nuôi dưởng

0353729959

Thường trực

12

 

 

07/8/2021

Bà Đặng Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

0855170686

Chỉ đạo, điều hành

Bà Đỗ Thị Tuyết

GV- Tổ trưởng tổ 5 tuổi

0374703127

Tổng hợp báo cáo

Đoàn Thị Bích Hường

GV- Bí thư Đoàn TN

0349366898

Thường trực

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 8
Tháng trước : 424